top of page
Torn underifrån

Välkommen till PrejaByggAllservice 

Totalrenovering

Företaget erbjuder ett brett utbud av byggtjänster som exempelvis nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnader, renoveringar och takarbeten. Vi är erfarna och kompetenta snickare. Prejabyggallservice HB bistår med allt från byggnadsdesign till det faktiska bygget då vi samarbetar med en arkitekt som kan hjälpa till med att göra underlag för olika typer av byggprojekt. Vi utför inte bara större byggprojekt, till oss är du alltid välkommen med alla typer av arbeten. Tryg​ghet, ansvar, kunskap och ärlighet är den röda tråden i vårt företag. Till oss vänder sig våra kunder med förtroende och vi är stolta över att ha en så hög återkommande grad. Detta innebär att våra kunder trivs hos oss. Då vi har goda kontakter inom branschen när det gäller t.ex. el, VVS, måleri m.m. åtar vi oss totalentreprenader. Du behöver bara en kontakt! Vi utför även mark entreprenad,ex. dränering av husgrunder.

Din ide

1. Idé

Beställaren har har en tanke om en Ombyggnation, nybyggnation eller liknande och kontaktas oss. Vi sätter oss med beställaren och bjuder på en kostnadsfri konsultation där beställarens önskemål och tankar om projektet diskuteras.

fri plast besök

2. Planering

Våra uppdrag föregås alltid av en möjlighet för dig att boka ett kostnadsfritt hembesök. Våra skickliga hantverkare åker då ut till dig för att inspektera ditt projekt innan offert överlämnas. Du är på så sätt garanterad en offert baserad på verkliga behov utifrån projekt förutsättningar. Transparenta uppgifter som i offerten presenteras med anpassade produkter för jobbet i fråga.

Projekt

3. Projektering &

konstruktion 

Vi tar fram en kostnadskalkyl som baseras på beställarens önskemål och skisser. Här gås även alla förutsättningar för projektet igenom och möjliga byggtekniska utmaningar lyfts fram för att undvika eventuella merkostnader och förseningar.

Överens

4. Överens

Vi hittar bästa lösningar på alla vårens projekt

inom budgetar som vill investera därefter kommer vi till en

aktuellt överens. Vi vet vad är viktigt att fokuserat.
Kvalitet.                   Pris.              Tid.
Vi bjuda bästa alternativ i marknad i våras område

Startbesked

5. Startbesked

Kontrollansvarig för projektet utses. Därefter träffas beställare, kommun, kontrollansvarig och vi i ett startmöte där ett startbesked ges. När startbeskedet är klart tas en detaljerad betalningsplan och tidplan fram. Vidare sätts även ett slutdatum för projektet.

Byggnation

6. Byggnation

Vi gör en arbetsmiljöplan för att minimera olyckor och miljöskador.

Därefter startar projektet. Under projektets gång har vi bland annat byggmöten och skyddsronder. Vi har kontinuerlig kontakt med beställaren genom hela projektet.

Slutbesiktning

7.Slutbesiktning

Vi kallar till slutbesiktning där beställare, kontrollansvarig och vi närvarar för att gå igenom byggnaden. I de fall beställaren önskar kan en oberoende besiktningsman delta på besiktningen för att kontrollera att allt blivit som tänkt.

Färdigt byggnation

8. Färdig byggnation

Efter att projektet är slut besiktigat gäller en lagstadgad garantitid. Vidare lämnas all dokumentation relaterat till förvaltning och drift av byggnaden, såsom städinstruktioner, garantihandlingar och skötselanvisningar.

bottom of page